ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

5Παρακάτω δείτε τους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με μηδενική προϋπηρεσία, αναπληρωτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτών με μηδενική προϋπηρεσία και ωρομισθίων ανά περιφέρεια. Ολα τα ονόματα ανά πίνακα στις κόκκινες ημερομηνίες. Ενστάσεις από 3 έως και 4 Σεπτεμβρίου 2013.

 

 

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενημερώσεις: 
02-09-2013: Πρώτη ανάρτηση

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
Ενημερώσεις: 
02-09-2013: Πρώτη ανάρτηση

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ενημερώσεις: 
02-09-2013: Πρώτη ανάρτηση όλων των ειδικοτήτων

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
Ενημερώσεις: 
02-09-2013: Πρώτη ανάρτηση όλων των ειδικοτήτων

Πίνακες Κατάταξης Ωρομισθίων ανά Περιφέρεια
Ενημερώσεις: 
02-09-2013: Πρώτη ανάρτηση όλων των ειδικοτήτων

 

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων θα είναι από  3/9/2013 μέχρι και 4/9/2013

 

Latest Tweets

    Message: Rate limit exceeded, Please check your Twitter Authentication Data or internet connection.