Πόσοι και πόσα χρωστούν στην Εφορία

Aπο τον Φαλιέρη ! Ελαστικα scooter της pirelli και για τους πιο απαιτητικους Diablo Rosso sc – Το απόλυτο ελαστικό για την κυκλοφορία στις πόλεις, και ιδανικό για εξορμήσεις

Πληροφορίες στα τηλ 2610 337735, 2610 423342

1️⃣Γ. Παπανδρέου 60 (έναντι Max Perry)
2️⃣Πανεπιστήμιου 62 (φανάρια κουρτέση)Τώρα με κάθε σετ νέων ελαστικών #δώρο υαλοκαθαριστήρες αξίας 15€!

Ωστόσο, άλλοι 1,8 εκατ. φορολογούµενοι έχουν υψηλότερες οφειλές και κινδυνεύουν, αν δεν έχουν ήδη επιβληθεί εναντίον τους, µε µέτρα αναγκαστικής είσπραξης

Περισσότεροι από δύο εκατοµµύρια φορολογούµενοι, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές έως 500 ευρώ προς τη φορολογική διοίκηση και δεν κινδυνεύουν από κατασχέσεις.

Ωστόσο, άλλοι 1,8 εκατ. φορολογούµενοι έχουν υψηλότερες οφειλές και κινδυνεύουν, αν δεν έχουν ήδη επιβληθεί εναντίον τους, µε µέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Τα στοιχεία από τους οφειλέτες του ∆ηµοσίου που περιλαµβάνονται στην έκθεση δ’ τριµήνου για την ελληνική οικονοµία του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή δόθηκαν χθες στη δηµοσιότητα.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν αντληθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων και αφορούν στο τέλος του τέταρτου τριµήνου του 2018:

  • Το σύνολο των φορολογούµενων, φυσικών και νοµικών προσώπων, που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές κάθε ποσού προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχεται σε 4.064.750. Ο αριθµός αυτός σε σχέση µε το αντ-ί στοιχο τρίµηνο του 2017 είναι µειωµένος κατά 4.107 οφειλέτες.
  • Οι φορολογούµενοι (φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση έως 500 ευρώ, που είναι και η πολυπληθέστερη οµάδα οφειλετών, ανέρχονταν σε 2.219.151. Ο αριθµός αυτός σε σχέση µε το τελευταίο τρίµηνο του 2017 αυξήθηκε κατά 17.241.
  • Οι φορολογούµενοι οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση από 500 έως 10.000 ευρώ ανέρχονταν σε 1.545.901. Ο αριθµός αυτός σε σχέση µε το δ’ τρίµηνο του προηγούµενου έτους έχει µειωθεί κατά 31.409 φορολογούµενους.
  • Οι ΑΦΜ µε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την Εφορία ύψους από 10.000 έως 100.000 ευρώ ανέρχονταν στο τέλος του δ’ τριµήνου του 2018 σε 256.821. Σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2017, ο συγκεκριµένος αριθµός είναι αυξηµένος κατά 7.718 οφειλέτες.
  • Οι φορολογούµενοι (φυσικά πρόσωπα) οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές από 100.000 έως 1.000.000 ευρώ, ανέρχονταν σε 34.863. Ο αριθµός αυτός σε σχέση µε το τελευταίο τρίµηνο του 2017 αυξήθηκε κατά 2.097 οφειλέτες.
  • Οι φορολογούµενοι που έχουν οφειλές προς την Εφορία ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ ανέρχονταν στο τελευταίο τρίµηνο του 2018 σε 8.014. Ο αριθµός αυτός είναι αυξηµένος σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους κατά 266 φορολογούµενους.

Tα στοιχεία δείχνουν ότι αυξάνεται ο αριθµός των µικροοφειλετών και µεγαλοοφειλετών, αλλά περιορίζεται ο αριθµός των οφειλετών της… µεσαίας τάξης, δηλαδή όσοι χρωστούν από 500 έως 10.000 ευρώ. Σε σχέση µε το τελευταίο τρίµηνο ο αριθµός των οφειλετών µειώθηκε κατά 247.645, εξισορροπώντας την αύξηση που είχε προηγηθεί κατά το τρίτο τρίµηνο του 2018. Παράλληλα, εξετάζοντας τη µηνιαία εξέλιξη του αριθµού των οφειλετών, διαπιστώνεται η επίδραση της εποχικότητας. Τον Νοέµβριο που έληγε η τελευταία δόση του φόρου εισοδήµατος παρατηρήθηκε αύξηση του πλήθους των οφειλετών κατά 1.093 άτοµα σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, ενώ τον Οκτώβριο και τον ∆εκέµβριο σηµειώθηκε µείωση κατά 113.016 και 135.722 οφειλέτες, αντίστοιχα.

Περίπου 1,8 εκατ. έχουν υψηλότερες οφειλές και κινδυνεύουν µε µέτρα αναγκαστικής είσπραξης

Οι φόροι που κατά κύριο λόγο άφησαν απλήρωτους οι φορολογούµενοι είναι ο ΦΠΑ, οι τελευταίες δυο δόσεις του ΕΝΦΙΑ για το 2018, καθώς και η τελευταία δόση του εκκαθαριστικού του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων που έληγε στο τέλος Νοεµβρίου. Το ληξιπρόθεσµο υπόλοιπο στο τέλος του τέταρτου τριµήνου του 2018, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε, διαµορφώθηκε στα 104,36 δισ. ευρώ, αυξηµένο κατά 4,44 δισ. ευρώ σε σχέση µε το τέταρτο τρίµηνο του 2017 και κατά 1,27 δισ. ευρώ σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο του 2018.

Latest Tweets