671 νέες προσλήψεις σε νοσοκομεία, ΔΕΗ και φορείς του Δημοσίου

Το πρατήριο που συμφέρει – Silk oil Barakos Ηλείας 63 (Οβρυα)

Silk oil Barakos

Ηλειας 63   (Οβρυα)  Τηλέφωνο:2610526045  6948077089   Fax:2610526045
e-mail:[email protected]

 

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε ΔΕΗ, νοσοκομεία και διάφορους φορείς της χώρας.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 671 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 – 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Νοσοκομεία

ΔΕΗ

Φορείς

Latest Tweets